Elektrik Piyasası Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 6 ncı maddesi

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği